Skip to main content

30 let NADĚJE v Otrokovicích

1993

1993
    • 1.1. 1993 vznik první služby NADĚJE V Otrokovicích – domova pro děti a mládež s mentálním postižením, 13. 1. 1993 do domova přichází prvních 5 dětí

1994

1994

Klienti přišli do Domova NADĚJE už jako malé děti. Na fotografii ze srpna 1994 s pracovnicemi, kterým se v té době říkalo vychovatelky. V roce 1994 byla také zahájena stavba nového pavilonu domova pro 18 klientů.

1995

1995

Výlet do ZOO Lešná v červnu 1995. V roce 1995 proběhlo slavnostní otevření nového pavilonu domova, rozšíření služeb o chráněnou dílnu, denní a týdenní pobyty a také otevření přípravného stupně pomocné školy pro děti z domova.

1996

1996

Létáček služby Domova NADĚJE z roku 1996. V tomto roce došlo ka zavedení prvních programů pracovní terapie, podařilo se zaměstnat první klienty např. v technických službách, zahradnictví nebo tiskárně.

1997

1997

Otrokovice zasáhla ničivá povodeň. Domov byl vystěhován a děti přestěhovány do náhradních prostor. V tomto roce došlo také k založení chráněné dílny. V průběhu let 1997-1998 proběhla série benefičních koncertů na obnovu domova mimo jiné např. Boney M nebo Montserrat Caballé.

1998

Klienti se stěhují zpět do nově otevřených prostor domova zrekonstruovaného po povodních.

1999

1999

Rekreační pobyt v Beskydech v dubnu 1999.

2000

2000

Den otevřených dveří Domova NADĚJE, září 2000.

2001

2001

Vánoční pečení 2001.

2002

Klienti otrokovické NADĚJE se účastnili českých letních her speciální olympiády. Medaile předával v roce 2002 Vlastimil Harapes.

2003

2003

Setkání klientů NADĚJE s „rosničkou“ Míšou Dolinovou. Přerov, v červnu  2003.

2004

2004

Zahrádka Domova NADĚJE 2004.

2005

2005

Vánoce 2005.

2006

2006

Klienti v altánu na zahradě Domova NADĚJE 2006.

2007

2007

Společné foto klientů a pracovníků Domova NADĚJE 2007

2008

Běh NADĚJE

Ředitelem oblasti Otrokovice se stává na dlouhá léta Pavel Polák.

2009

2009

Otevření tréninkové kavárny v Otrokovicích 2009.

2010

2010

Muzikoterapie v Domově NADĚJE 2010.

2011

2011

Taneční vystoupení klientů ve Vsetíně 2011.

2012

2012

Výrobky klientů další ze služeb NADĚJE V Otrokovicích. Sociálně terapeutická dílna 2012.

2013

2013

Výročí 20 let NADĚJE  v Otrokovicích.

2014

2014

Nácvik práce s počítačem 2014.

2015

2015

Z Otrokovic se sociáně terapeutická dílna rožšiřuje i do Uherského Hradiště. V roce 2015 vzniká v otrokovické NADĚJI další služba a to podpora samostatného bydlení.

2016

Ve dvou se to lépe závodí. V roce 2016 začíná nově fungovat v otrokovické NADĚJI i služba sociální rehabilitace.

2017

Proběhly velké přesuny klientů z domova do služby chráněné bydlení, jejíž kapacita byla navýšena. Stěhovaly se služba soc. rehabilitace a sociálně terapeutická dílna.

2018

Další navýšení kapacity služeb chráněné bydlení, výročí 25 let.

 

2019

2019

Další ze služeb otrokovické NADĚJE. Denní stacionář, kam dochází klienti, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního nebo kombinovaného zdravotního postižení.

2020

Rozšíření služeb sociálně terapeutické dílny i do Bystřice pod Hostýnem. První rok s covidem.

2021

Přestěhování správy organizace a tím rozšíření prostor pro klienty domova a chráněného bydlení. Proběhlo školení pracovníků v alternativní a augmentativní komunikaci.

2022

Zahradní slavnost Domov NADĚJE 2022. Nový ředitel Lukáš Šilc.

2023

2023

Otevření komunitního centra v Otrokovicích.