Skip to main content

Klienti přišli do Domova NADĚJE už jako malé děti. Na fotografii ze srpna 1994 s pracovnicemi, kterým se v té době říkalo vychovatelky. V roce 1994 byla také zahájena stavba nového pavilonu domova pro 18 klientů.

Next Post