Skip to main content

Další ze služeb otrokovické NADĚJE. Denní stacionář, kam dochází klienti, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního nebo kombinovaného zdravotního postižení.

Next Post